T-Shop nabízí

SPARK
"Skull Queen (H)"

Mastering CD

 

INFO:

Standardně "kopírujeme" data z dodaného podkladu 1 : 1
 

V žádném případě do dodaných dat nikdy nevstupujeme a nezasahujeme, neprovádíme v nich před ani v průběhu výroby žádné úpravy.
 

Každý dodaný podklad od zákazníka a každá vyrobená lisovací matrice jsou kontrolovány výhradně z hlediska technických parametrů.
To znamená, že u dodaného podkladu je kontrolována shoda formátu s objednávkou a jeho bezproblémová čitelnost a kompatibilita pro přenos do systému masteringu.
U hotové matrice je kontrolována shoda datového obsahu s dodaným podkladem, jedná se o tzv. verifikaci dat ( pro CD-audio formát se toto neprovádí ).
Dále jsou u všech formátů na matrici kontrolovány všechny důležité parametry digitálního záznamu, které jsou specifikovány příslušnými technickými normami (Red Book, Yellow Book), jejichž dodržení je nezbytné pro bezproblémovou replikaci a následnou čitelnost nosiče na všech kompatibilních přehrávačích.
 

Dodané podklady pro výrobu matric nejsou v žádném případě kontrolovány, ani posuzovány po obsahové stránce, tzn. že nosič není přehráván na jakémkoli příslušném přehrávači (např. CD audio není kontrolováno poslechem, CD-ROM není spouštěn a instalován na počítači a není tedy sledována jeho funkčnost, apod.)

 

Výroba matric i pro externí zákazníky.

 

-  Zpracování všech standardních formátů dodaných na CD-R, CD-RW, CD nebo 8 mm datovém pásku se záznamem v šikmých stopách (tzv. EXABYTE, data ve formě CD-image s DDP soubory na začátku kazety), zapsaném ve formátu EXB 8500, nebo EXB 8505.


 - Zpracování dat zaslaných na náš FTP server (po přidělení adresy a přístupového kódu). Data musí být ve formátu image ISO nebo DDP.
 

- Ve výjimečných případech můžeme zpracovat data i z pevného disku (HDD) s připojením přes sběrnici USB, nebo FireWire IEEE 1394.
Zápis musí být ve formátu image DDP.
 

- Standardní rozměry matric:
tloušťka 300 (+ 0 / -10) um,
průměr vnitřního otvoru
   25 (+ 0,013 / -0) mm,
   34 (+ 0,01 / -0) mm,
   vnější průměr 138 mm

 

KVALITNÍ PODKLAD - první krok pro náš expresní servis

- Média CD, CD-R, CD-RW předaná jako nosič záznamu pro výrobu, nesmí být nijak mechanicky poškozena, ani znečištěna. Proto zasílejte média opatřena vhodným obalem, nejlépe originálním plastovým.
 

- Při použití CD-R, nebo CD-RW jako vstupního média doporučujeme používat pouze značkové typy, a to výhradně od autorizovaných distributorů, od kterých Vám můžeme v případě Vašeho zájmu zajistit nákup těchto produktů.
 

- Zápis CD-R nebo CD-RW je třeba na vypalovací mechanice provádět pokud možno co nejnižší rychlostí, aby nemohlo dojít ke vzniku chyb v záznamu vlivem vysoké záznamové rychlosti. Zápis je nutné provádět v režimu DAO (disc at once).
 

- Vliv na kvalitu Vámi dodaného přenosového média může mít i typ a kvalita vypalovací mechaniky.
 

- Jako podklad pro výrobu matrice není vhodné použít CD-R (Audio), jehož záznam byl pořízen na stolním vypalovacím zařízení (komponent domácího Hi-Fi zařízení).
 

- Kdykoli jsme připraveni spolupracovat při objektivním posouzení kvality záznamového zařízení a používaných záznamových médií zákazníka formou objektivních testů na našich testovacích zařízeních.


Domů  |  Novinky  |  FAQ  |  Rychlá objednávka  |  Mapa stránek  |  Kontakt